Materiale për ushtrime

Prapa deri te Goethe-Zertifikat C2: GDS

Për përgatitjen e Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom këtu mund të gjeni materiale stërvitore me dëgjim, lexim, shkrim dhe bisedë.

Materiale për ushtrime online

C2-Model-test pa barriera

Materiale për shkarkim

C2-Model-test C2-Model-test Moduli i dëgjimit – dëgjo drejtpërdrejtë (37:49 Min.)
Audio wird geladen

C2-Model-test Moduli i dëgjimit – për shkarkim (MP4, 35 MB)

C2-Model-test Moduli i bisedës – shiko drejtpërdrejtë (17:30 Min.)
Das Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) ist eine Deutschprüfung für Erwachsene.
© Goethe-Institut

C2-Test për ushtrime 01 C2-Test për ushtrime 01 Moduli i dëgjimit – dëgjo drejtpërdrejtë (37:50 Min.)
Audio wird geladen

C2-Test për ushtrime 01 Moduli i dëgjimit – për shkarkim (MP4, 35 MB)