Материјали за вежбање

Назад до Goethe-Zertifikat C2: GDS

Тука можете да најдете материјали за вежбање за подготовка за Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom за слушање, читање, пишување и зборување.

Материјали за вежбање онлајн

Ц2 – Модел-тест за вежбање без бариери

Материјали за симнување

Ц2 – Модел-тест Ц2 – Модел-тест модул Слушање – слушај директно (37:49 мин.)
Ц2 – Модел-тест модул Зборување – гледај директно (17:24 мин.)
© Goethe-Institut

Ц2 – Тест за вежбање 01 Ц2 – Тест за вежбање 01 модул Слушање – слушај директно (37:50 мин.)