Materiale për ushtrime

Prapa deri te Goethe-Zertifikat A2

Për përgatitjen e Goethe-Zertifikat A2 këtu mund të gjeni materiale stërvitore me dëgjim, lexim, shkrim dhe bisedë. 

Materiale për ushtrime online

A2-Model-test pa barrierra

Materiale për shkarkim

A2-Model-test për të rritur A2-Model-test për të rritur Moduli i dëgjimit – dëgjo drejtpërdrejtë (22:35 Min.)
A2-Model-test për të rritur Moduli i bisedës – shiko drejtpërdrejtë (11:19 Min.)
© Goethe-Institut


Tezë ushtrimore për të rritur Niveli A2 Tezë ushtrimore për të rritur Niveli A2 Dëgjoni direkt pjesën e provimit DËGJIMI (24:10 Min.)