Materiale për ushtrime

Prapa deri te Goethe-Zertifikat A2

Për përgatitjen e Goethe-Zertifikat A2 këtu mund të gjeni materiale stërvitore me dëgjim, lexim, shkrim dhe bisedë. 

Materiale për ushtrime online

A2-Model-test pa barrierra

Materiale për shkarkim

A2-Model-test për të rritur A2-Model-test për të rritur Moduli i dëgjimit – dëgjo drejtpërdrejtë (22:35 Min.)
Audio wird geladen

A2-Model-test për të rritur Moduli i bisedës – shiko drejtpërdrejtë (11:19 Min.)
Das Goethe-Zertifikat A2 ist eine Deutschprüfung für Erwachsene.
© Goethe-Institut