Workshop Këshillim për karrierë

Enj, 27.04.2023

19:00 - 20:00

Online


Si e kuptojnë të rinjtë se cili profesion u përshtatet? Cilat janë anët e tyre të forta dhe potencialet e tyre? Cilin specializim duhet të zgjedhin? Si mund të ofrohen këshilla profesionale në shkolla?


Këtyre dhe shumë pyetjeve të tjera do t'u përgjigjen ekspertët e Asociacionit së Këshilltarëve të Karrierës (ASK).

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Voranmeldung ist erforderlich.


Termine:

Workshop für Lehrkräfte 
Dиенстаг, 25.04.2023, 12:00 Uhr, online
Anmeldung: via Anmeldeformular 

Workshop für Schüler*innen (Grundschulen)
Donnerstag, 27.04.2023, 19:00 Uhr, online
Anmeldung: via Anmeldeformular 

Workshop für Schüler*innen (Mittelschulen)
Donnerstag, 20.04.2023, 19:00 Uhr, online
Anmeldung: via Anmeldeformular bis zum 18.03.2023


 

Prapa