Активности во Трпејца и Охрид

"READ on wheels" (РЕАД на тркала) е регионална мобилна библиотека опремена со книги и други материјали од земјите на проектните партнери. Мултикултурната и мултилингвалната мобилна библиотека ќе прави тури низ Северна Македонија, Косово, Србија, Албанија и Турција во времетраење од 3 години.
​За да се постигнат целите "READ on wheels" е специјално дизајниран и одлично опремен мини-бус за почеток да посети над 100 заедници во Северна Македонија во следните 12 месеци.

Во рамките на “READ on wheels” турнеите, палнирани се следните активности:
- storytelling работилници
- презентација на нови писатели/ автори
- работилници за креативно пишување
- работилници за превод
- работилници за илустрација
- работилници за деца
- изнајмување книги
- предавања и дебати
- проектирање филмови
- театарски претстави.

назад