Shkollat PASCH

Në Maqedoni, aktualisht janë duke marrë pjesë në iniciativën PASCH, tre shkolla fillore (të sponsorizuara nga Goethe-Institut) dhe tre shkolla të ciklit të lartë (sponsorizuar nga Zyra Qendrore për Shkollat jashtë vendit).
 

  • Shkolla fillore "Johann Heinrich Pestalozzi" – Shkup
  • Shkolla fillore „Vlado Tasevski“ - Shkup
  • Dhe Grigor Prliçev, Ohër
me pajisje, materiale, trajnime, bursa, provime dhe projekte.
 
Projekti më i rëndësishëm është mësimi i gjuhës gjermane nga klasa e I-rë paralelisht me anglishten. Mes tjerash edhe shfaqje nga teatri për fëmijë, punëtori kreative dhe gara lidhur me programit e mbështetjes.

Shkollat e PASCH-it janë të rrjetëzuara me nëntë shkolla tjera në Maqedoni, të cilat gjithashtu kanë futur në programin e tyre gjuhën gjermane nga klasa e I-rë.