Materialet ushtrimore

Prapa deri te Goethe-Zertifikat C1

Këtu do të gjeni materiale ushtrimore për provimin e Goethe-Zertifikat C1 për modulet dëgjim, lexim, shkrim dhe e folura.

Materiale ushtrimore online

Materiale për t’u shkarkuar

Teza ushtrimore për provimin e C1 për të rritur

Teza ushtrimore për provimin e C1 për të rritur moduli i dëgjimit (39:14 min.)
​​​​​​​ ​​​​​​​
Teza ushtrimore për provimin e C1 për të rritur moduli i të folurit
© Goethe-Institut