Materiale për ushtrime

Prapa deri te Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Për përgatitjen e Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch këtu mund të gjesh materiale stërvitore me dëgjim, lexim, shkrim dhe bisedë. 

Materiale për ushtrime online

A2-Model-test pa barrierra

Materiale për shkarkim

A2-Model-test për adoleshentë A2-Model-test për adoleshentë Moduli i dëgjimit – dëgjo drejtpërdrejtë (23:03 Min.)
A2-Model-test për adoleshentë Moduli i bisedës – shiko drejtpërdrejtë (12:36 Min.) 
© Goethe-Institut


Tezë ushtrimore për adoleshentë Niveli A2 Tezë ushtrimore për adoleshentë Niveli A2 Dëgjoni direkt pjesën e provimit DËGJIMI (24:59 Min.)