Materiale për ushtrime

Prapa deri te Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Për përgatitjen e Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 këtu mund të gjeni materiale stërvitore me dëgjim, lexim, shkrim dhe bisedë. 

Materiale për ushtrime online

A1-Model-test pa barriera

Materiale për shkarkim

A1-Model-test   A1-Model-test Moduli i dëgjimit – dëgjo drejtpërdrejtë (17:08 Min.) 
Audio wird geladen

A1-Model-test Moduli i dëgjimit – për shkarkim (MP4, 16 MB)

A1-Model-test Moduli i bisedës – shiko drejtpërdrejtë (14:51 Min.) 
Das Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 ist eine Deutschprüfung für Erwachsene.
© Goethe-Institut

A1-Test për ushtrime 01 A1-Test për ushtrime 01 Moduli i dëgjimit – dëgjo drejtpërdrejtë (18:59 Min.) 
Audio wird geladen

A1-Test për ushtrime 01 Moduli i dëgjimit – për shkarkim (MP4, 18 MB)


A1-Test për ushtrime 02 A1-Test për ushtrime Moduli i dëgjimit – dëgjo drejtpërdrejtë (19:04 Min.) 
Audio wird geladen

A1-Test për ushtrime 02 Moduli i dëgjimit – për shkarkim (MP4, 18 MB)