Akses i shpejtë:

Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1) Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)

MISHNT-I NË JETËN TIME

Video-garë pr nxënës të moshës 15 deri ne 17 vjet


Das Gewinner*innen-Team steht fest!!!

Isidora Nikoloska und Marija Georgieska  erhalten Stipendien des Pädagogischen Austauschdiensts für einen VIERWÖCHIGEN AUFENTHALT IN DEUTSCHLAND.

Herzlichen Glückwunsch!

---

Matematika, biologjia, kimia apo fizika mund të gjenden pothuajse në çdo fenomen të përditshëm. Formoni një ekip prej dy vetash. Zgjidhni së bashku një pyetje emocionuese dhe dëshmoni veten si studiuese apo studiues. Paraqisni rezultatet e kërkimit tuaj në mënyrë kreative në një video.
Ekipi më i mirë do të fitojë bursë për një qëndrim katër javor në Gjermani.

Data e përfundimtare e dërgimit është 5 prilli 2023.

MINT ©Colourbox