Deutscholympiade

Deutscholympiade 2019


Në bashkëpunim me Institutin Goethe të Shkupit, Shoqata e Mësuesve të Maqedonisë përsëri organizon olimpiadën gjermane për nxënësit që studiojnë gjermanisht në shkollat ​​fillore dhe të mesme në Maqedoni.

Olimpiadë ka dy faza. Konkurse rajonale do të zhvillohen më 16.02.2019 në Shkup. Garat rajonale kualifikohen për kandidatët më të mirë për të marrë pjesë në olimpiadën kombëtare. Ajo zhvillohet më 10.03.2019 në Shkup.

Studentët që studiojnë gjermanisht në klasën e 9-të të shkollave fillore dhe shkallën 2 në shkollat ​​e mesme kanë të drejtë të marrin pjesë. Çdo shkollë mund të regjistrojë një maksimum prej pesë nxënësve për garën.

Studentët që kanë jetuar në vendet gjermanofolëse pa ndërprerje për më shumë se gjashtë muaj dhe prindërit e të cilëve janë folës gjermanë përjashtohen nga pjesëmarrja.
  
Pjesëmarrësit duhet të demonstrojnë në konkurs se ata mund ta trajtojnë gjuhën gjermane në një mënyrë të sigurt dhe krijuese, të matur nga niveli i performancës së niveleve të lartpërmendura.

Për fituesit në nivel kombëtar, bursa të vlefshme sigurohen nga Instituti Goethe, Shërbimi i Shkëmbimit Pedagogjik (PAD) dhe Ambasada Gjermane.

Ne shpresojmë që shumë pjesëmarrës të kualifikuar dhe të urojmë të gjithë fat të mirë!