Материјали за вежбање

Назад до Goethe-Zertifikat B2

Тука можете да најдете материјали за вежбање за подготовка за Goethe-Zertifikat B2 за слушање, читање, пишување и зборување.

Материјали за вежбање онлајн

Материјали за симнување

Б2-Модел-тест за возрасни

Б2-Модел-тест за возрасни модул Слушање – слушај директно (38:27 мин.)

Б2-Модел-тест за возрасни модул Зборување – гледај директно (16:13 мин.)
© Goethe-Institut

Б2-Модел-тест за младинци Б2-Модел-тест за младинци модул Слушање – слушај директно (34:41 мин.)