Materiale për ushtrime

Prapa deri te Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Për përgatitjen e Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 këtu mund të gjesh materiale stërvitore me dëgjim, lexim, shkrim dhe bisedë. 

Materiale për shkarkim

A1-Test për ushtrime 01 A1-Test për ushtrime 01 Moduli i dëgjimit – dëgjo dejtpërdrejtë (12:22 Min.) 

A1-Test për ushtrime 02 A1-Test për ushtrime 02 Moduli i dëgjimit – dëgjo drejtpërdrejtë (14:49 Min.) 

A1-Test për ushtrime 02 Moduli bisedës – shiko drejtpërdrejtë (7:19 Min.)
Goethe-Institut