Учење германски јазик онлајн

 • Online Gruppenkurse © Goethe-Institut London/Sinah Grotefels, Heike Sinn
 • Testimonial Ana MK ©Goethe-Institut Skopje
 • Online Gruppenkurse © Goethe-Institut London/Sinah Grotefels, Heike Sinn
 • Testimonial Yasin MK © Goethe-Institut Skopje
 • Online Gruppenkurse © Goethe-Institut London/Foto: Sinah Grotefels, Fiona Hart
 • Testimonial Ajda MK ©Goethe-Institut Skopje

Учење германски онлајн – во секое време, насекаде и во група!
Со групниот курс на Гете-институтот ГЕРМАНСКИ ОНЛАЈН можете флексибилно да го приспособите учењето на германскиот јазик на вашиот распоред и да учите од кое било место. Сепак нема да учите сами, туку во мала група од 6 до 16 учесници. Врз основа на ситуации од секојдневието ќе се запознавате со странскиот јазик и ќе вежбате германски на интересен начин. Минимална возраст: 16 години. Бесплатен пробен курс

 

Ние го нудиме групниот курс ГЕРМАНСКИ ОНЛАЈН на нивоата А1(A1.1, A1.2), А2 (A2.1, A2.2), B1(B1.1, B1.2, B1.3) и C1. За нивото Б2 нудиме курс кој е заснован на учебник. Со овој модел на курс можете за кратко време да го постигнете посакуваниот напредок во учењето:
 1. Туторот/ката ќе Ве придружуваат за време на целиот курс, ќе Ви даваат редовен фидбек и индивидуални совети за учење. Нашите тутори се квалификувани наставници и достапни се за Вашите прашања на форумот на платформата за учење.
 2. Ќе работите со интерактивна програма за учење. Со професионални материјали за вежбање и најсовремени методи на учење ќе вежбате читање, пишување, зборување и слушање германски јазик. Заедно со другите учесници на курсот ќе изработувате најразновидни кооперативни задачи на платформата за учење на Гете-институтот.
 3. По курс има најмногу осум онлајн-состаноци (8x45 или 4x90мин) и на нив ќе имате можност да разговарате со другите учеснци од групата и да го вежбате говорењето и усното изразување.
 4. Времетраењето на курсот од 6-7 недели по ниво Ви нуди можност да учите интензивно. На тој начин, потоа ќе бидете оптимално подготвени за дополнително стекнување со меѓународно признат Гете-сертификат.
 5. Меѓународниот состав на групата го збогатува курсот со интеркултурна размена и на тој начин од учењето прави интересно доживување.
Како клиент на Гете-институт можете да ја користите и нашата онлајн-библиотека (онлајн зајмување) бесплатно. На тој начин Ви стојат на располагање бесплатните понуди на Гете-институтот, на пр. нашата заедница Германски за тебе, каде што можете да вежбате германски со ученици на Гете ширум светот, како и многубројни апликации и игри.

Можете да резервирате онлајн-групен курс на следниве нивоа:
 

 - A1.1, A1.2
- A2.1, A2.2
- B1.1, B1.2, B1.3
- B2 (заснован на учебник)
- C1 (на барање)

По завршувањето на јазичниот курс ќе добиете потврда за посетување курс од Гете-институтот.

ТЕХНИЧКИ ПРЕДУСЛОВИ
 • Mac, iPad, таблет, компјутер или лаптоп
 • Слушалки со микрофон
 • Стабилна интернет врска, кај WLAN со доволно широк опсег, особено за виртуелните состаноци на кои ќе треба да учествувате                                   Овде можете да проверите дали Вашата интернет-врска е доволно стабилна:
Speed-test für Deutsch online

ЈАЗИЧНИ ПРЕДУСЛОВИ

За курсевите на нивоата А1 и А1.1 не се потребни предзнаења. Заинтересираните за повисоки нивоа кои не учеле германски јазик во Гете-институтот или учеле пред повеќе од шест месеци ќе бидат индивидуално тестирани и класифицирани од наша страна.

Онлајн-тест за одредување на нивото

Нашиот тест за одредување на нивото може да се направи и онлајн со заштитна лозинка. За да аплицирате за ваков тест, обратете се на: 
 info-skopje@goethe.de

По мејл ќе Ви испратиме посебна лична лозинка заедно со линкот од онлајн-тестот. Вашата лична лозинка можете да ја користите само еднаш. Резултатите автоматски се испраќаат до нас за проценка. Потоа во најскоро време нашата канцеларија за јазични курсеви ќе контактира со Вас по мејл или телефонски и ќе Ви закаже термин за усниот дел од тестирањето. Усното тестирање се врши телефонски. Нашата канцеларија за јазични курсеви ќе Ви ги соопшти по мејл резултатите од тестирањето.

ОБЕМ НА РАБОТА
ОБЕМ НА РАБОТА

Обемот на работа одговара на приближно 60 часа за времетраење на курсот од 6 недели, односно 66 часа за времетраење на курсот од 7 недели.
 
Освен осумте виртуелни состаноци во 6-неделен односно 7-неделен курс, за кои се зададени фиксни термини, учесниците на курсот можат слободно да го распределат своето време. Сепак, одреден степен на самодисциплина и релативно редовна работа се важни со цел успешно изработување на задачите, профитирање од прашањата/одговорите на форумот, евентуално навремено одработување на содржините и активно и целисходно подготвување на виртуелните состаноци.

СТРУКТУРА НА КУРСОТ

Курсот комбинира различни форми на подучување:

1. Самостојна работа во наставната програма (виртуелен учебник); опфаќа содржини од соодветното јазично ниво, дава автоматски фидбек.

Асинхрони групни задачи на платформата за учење на Гете-институтот; задачите продлабочуваат одредени регионално-културни теми, учесниците на курсот работат на задачите во групи, но не мора да бидат онлајн истовремено.
 
2. Туторите ја набљудуваат работата во наставната програма, даваат дополнително редовен фидбек за наставната програма и може да поставуваат дополнителни материјали за вежбање. 

Задачи за испраќање: Секоја недела треба самостојно да се напише краток текст, кој туторот треба да го коригира. На тој начин уште од почетокот се учи составување мејлови или други кратки писмени соопштенија. Предложените теми се базираат на темите од наставната програма и состаноците. Текстовите коригирани од туторот претставуваат личен фидбек за напредокот во учењето и се богати со совети и објаснувања.
 
3. Синхрони состаноци во Adobe, за време на кои се продлабочува содржината на различните задачи. Тие се идеална можност да се користи јазикот во усна комуникација помеѓу учесниците на курсот и туторите уште од првата недела. Тоа се вкупно осум состаноци за 6-неделен односно 7-неделен курс), за кои е потребно истовремено онлајн-присуство на учесниците. На виртулените состаноци е неопходно присуство на сите учесници истовремено. После првата стредба, термините се одржуваат по договор.

Курсот започнува со виртуелен воведен час, на кој ќе ги добиете сите потребни информации за курсот и ќе се запознаете со наставната програма и платформата за учење. На наредните состаноци во кратки дијалози се вежба усното изразување, се разгледуваат најважните граматички структури и се дискутира на регионално-културни теми.

Учесниците ќе добијат потврда за посетување курс доколку изработиле 70 % од содржините во наставната програма, учествувале на 75 % од виртуелните состаноци и ги изработиле писмените задачи на платформата за учење.

На тој начин учесниците ќе можат опционо да се пријават за Гете-сертификат; овој испит се наплаќа дополнително и не е опфатен во обемот на услугата на онлајн-групниот курс.