Обуки во Македонија - Goethe-Institut Северна Македонија

Брз пристап:

Оди директно на содржината (Alt 1) Оди директно до главната навигација (Alt 2)
Claim Goethe Institut Claim Goethe Institut

Северна Македонија

Обуки во Македонија

Обука на наставници Слика: Гете-Институт/Гордана Бабоска

Гете-институт Скопје им нуди на наставниците по гермаснки јазик можност за доквалификација.
 

Учам да предавам германски јазик

DLL  е нова програма за стручно усовршување на Гете-институт. Развиена е врз основа на најновите научни сознанија во областа на германски како странски јазик и интегрира иновативен дидактички пристап во стручното усовршување – акциско истражуање. Програмата DLL се ориентира кон барањата за квалификација на наставниците и одговара на интернационалните стандарди за квалитет во стручното усовршување на наставниците. 

Контакт

Гордана Бабоска
Референт за образовна соработка и PASCH
Тел. +389 2 3121 604 / 23
Факс +389 2 3121 604
gordana.baboska@goethe.de