Kampi veror nënregional Shkollat Partnere e të Ardhmes në Ohër 2018

Në qershor, prane Liqenit të Ohrit në Maqedoni u mbajti kampi i parë nënrajonal  verorë ku morën pjesë 33 nxënës dhe nxënëse nga Shkollat  Partnere e të ardhmes të drejtuar nga Goethe-Instituti në Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë.
Kampi qendroi nën moton Popmuzika dhe gjermanishtja.
 

Gjatë fazës online, studentët ishin në gjendje të njohin veten me këngë pop gjermane me video tutoriale, të mësojnë tekstet dhe trajnimin e zërave të tyre. Kjo lehtësoi hyrjen në punëtorinë e prezencës, e cila u drejtua nga dy muzikantë profesionistë nga ekipi i inventorëve. Gjatë seminarit 4-ditor, pjesëmarrësit dëgjuan muzikë aktuale gjermane, mësuan tekstet e këngëve dhe fituan  një pasqyrë të mirë të medias së radios dhe elementëve të ndryshëm të saj. Në grupet e projektit ata më pas punuanartikuj për radio Showt e tyre Multi-Coolti.

Në suaza të javës së përbashkët të projektit, u promovuan aftësitë gjuhësore, si dhe aftësitë krijuese dhe muzikore të pjesëmarrësve të rinj

PASCH Sommercamp Ohrid © Goethe-Institut Skopje Programi u krijua në mënyrë që të rinjtë të mund të njihen më mirë me kulturën, historinë, dëshirat dhe shpresat e nxënësve të vendeve fqinje. Ishte veçanërisht e këndshme për të parë se sa shpejt adoleshentët bëheshin miq - pavarësisht nga kufijtë shtetrorë dhe gjuhësorë apo paragjykimet e shkaktuara nga historia.

Përveç punëtorisë, kishte  edhe një program të shumfishtë kulturor dhe argëtues, si një tubim i qytetit dhe një vizitë në muzeun lundrues. Kjo u lejoi të rinjve të njihen më mirë me njëri-tjetrin, të shkëmbejnë dhe natyrisht, të thellojnë aftësitë e tyre në gjuhën gjermane.

Pika kulmore e kampit veror ishte prezantimi përfundimtar, gjatë të cilit nxënësit paraqitën rezultatet e tyre ne mesin e çarshisë ne Ohër, një radio shfaqje dhe një koncert, me çka menjëherë tërhoqën vëmendjen e publikut.

Për pjesëmarrësit e kampit veror Shkollat Partnere e të Ardhmes, iniciativa Shkollat Partnere e të Ardhmes tani jo vetëm që do të thotë entuziazëm për gjuhën gjermane dhe për Gjermaninë moderne, por edhe mundësi për shkëmbim me të rinjtë e të njëjtës moshë në fqinjët si dhe  në shumë vende të largëta fqinje të Ballkanit Perëndimor.  

PASCH Aktivitete © © Goethe-Institut Skopje © Goethe-Institut Skopje

PASCH Aktivitete © © Goethe-Institut Skopje © Goethe-Institut Skopje