အွန်လိုင်းဘာသာစကားအဆင့်စစ်ဆေးခြင်းစာမေးပွဲ

ဘာသာစကားအဆင့်စစ်ဆေးခြင်းစာမေးပွဲ

  • ဂျာမန်ဘာသာစကားအဆင့်စစ်ဆေးခြင်းစာမေးပွဲကိုဖြေဆိုရန် Khaing.Zin.Latt.extern@goethe.de သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ စာရင်းသွင်းပါ။
  • ဖြေဆိုရန် Link နှင့် Password ကိုအီးမေးလ်မှတဆင့်လက်ခံရရှိပါလိမ့်မည်။
  • သင်၏ကိုယ်‌ရေးအချက်အလက်များကိုဖြည့်ပြီး ပေးထားသော Password ဖြင့်စာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်ပါပြီ။
  • မကြာမီရက်အနည်းငယ်အတွင်း စကားပြောစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် Zoom link နှင့် Password ကို အီးမေးလ်မှပေးပို့လာပါလိမ့်မည်။
  • စကားပြောဖြေဆိုပြီးနောက် မည်သည့်အဆင့်အတွက်သင့်‌လျော်ကြောင်း ရရှိလာသောရလဒ်၊ ဥပမာ- A1.2 ၊ B2.1 ကိုအီးမေးလ်ပေးပို့လာပါလိမ့်မည်။

၃၀၀၀၀ ကျပ်

အစမ်းစစ်ဆေးခြင်းစာမေးပွဲ

  • သင်၏ဂျာမန်ဘာသာစကားဗဟုသုတများကိုယေဘုယျခြုံငုံခန့်မှန်းခြင်း
  • ကြာချိန် (၁၅)မိနစ်မှမိနစ်(၂၀)
  • အခမဲ့