မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း သင်တန်းများ

Teachers of the Yangon Foreign Language School Photo: Goethe-Institut Myanmar / Joshua Pyae Sone Oo
ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ စီစဉ်ကျင်းပသည့် ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပွဲအခမ်းအနားများသို့ လာရောက်လေ့လာလိုက်ပါ။ အဆိုပါပွဲအခမ်းအနားများကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ Goethe-Institut မြန်မာတွင်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတဝှမ်း အခြားနေရာများတွင်လည်းကောင်း ကျင်းပပါသည်။