Akses i shpejtë:
Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1)Kalo drejtpërdrejt te niveli sekondar i shfletimit (Alt 3)Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)

Kalendari i Ardhjes
12 dhjetor

Ku më ka çuar Sasha tani sërish? Gjithandej erëra, tingëllime dhe ndriçime të ndryshme. Të gjithë shpejtojnë, vrapojnë e largohen. Këmbë, këmbë, këmbë – qen! Aty! Një mik? Një armik? Ka erë – mike! Sasha! Ku është Sasha? Po e nuhas atë, ajo është këtu gjatë kohë – dhe këtu, dhe ja një salsiçe. Një salsiçe në dorë. Njërën dorë me fëmijën. Një fëmijë me vete – ‘nëse unë mund ta provoj, mundesh’! Njërit prind: ‘nëse ti mund të më përkëdhelësh, mundem natyrisht’. Të rritur! Një hungërimë e shkurtë dhe dola nga pluhuri. Sasha! Kjo këtu ka një erë – dhe tani më përket mua. Kasha. Çfarë. Këtu. Pas një gërvishtje, shikon majtas, djathtas – ajri depërton brenda. Por Sasha nuk është askund. Dyshemeja është e ftohtë dhe e lagur dhe gjithandej zhurmë e madhe. Askush nuk më sheh, askush nuk më dëgjon. Sasha?! Këtu vjen era stallë, kashtë dhe kafshë të ngrohta. Pasi jam aq e lodhur, po shtrihem pak, vetëm pak... 
 
A mund ta merrni me mend se ku ka humbur Kasha?

Leave a comment on this page (preferably in German) for a chance to win today's surprise package! Additionally, a German Online Individual course will be raffled among all participants. In participating, you accept the Terms and Conditions linked below. Have fun and a lovely Advent season!
Komento zbuloni më shumë dyer